Article d’opinió a ‘La Vanguardia': “Els riscos del turisme”

‘La Vanguardia’ publica avui una columna d’opinió en què parlo dels riscos del turisme i comento com, a l’hora d’analitzar els pros i contres d’una activitat com el turisme cal evitar la ‘síndrome de l’opulència’.

La Vanguardia 060717

Article d’opinió a ‘La Vanguardia': “Un acord incongruent”

‘La Vanguardia’ publica avui un article en què comento la previsible aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat i l’acord referent a la quota basca.

La Vanguardia 300517

 

Catalunya = competitivitat en estat pur!

La paraula competitivitat apareix contínuament en els mitjans de comunicació però ens hem preguntat exactament què significa? Una de les definicions més habituals que podem trobar arreu és la que diu que competitivitat constitueix “la capacitat i rendiment d’una empresa, sector o país per produir i vendre bens i serveis en els mercats interiors i exteriors”.

Tot considerant la definició anterior podem destacar dos variables macroeconòmiques correlacionades amb la productivitat: el producte interior brut (PIB) i el volum d’exportacions. I si analitzem aquestes dos variables per Catalunya durant els darrers tres anys, trobem que el PIB ha augmentat de forma sostinguda per sobre de la mitjana europea i espanyola registrant valors de creixement del 1,6% el 2014, del 3,3% el 2015 i del 3,5% el 2016.

Per la seva banda les exportacions catalanes han batut records amb increments relatius del 2,3%, el 6% i el 2% durant els mencionats últims tres anys arribant a superar el 65.150 milions d’euros a l’any 2016 en valor absolut.

Aquests valors del PIB i de les exportacions catalanes em fan dubtar dels resultats del darrer informe The UE Regional Competitiveness que posava una nota de 47,8 sobre 100 a la competitivitat catalana i alhora em fan pensar en la necessitat de fer ús d’una anàlisi més acurada que eviti el fet de que alguns indicadors, com ara l’estat del mercat laboral amb unes taxes d’atur elevades, pugui afectar significativament el resultat global del citat informe elaborat per la Comissió Europea.