Entrevista a ‘Els Matins’ de TV3

Entrevista a ‘Els Matins’ de Tv3 per comentar les conclusions del 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya i analitzar la situació econòmica catalana.

Entrevista del minut 31’34” al 52’52”:

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya o una reflexió profunda sobre el moment disruptiu que vivim

Va ser durant la transició espanyola quan vàrem celebrar el 1r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya, després amb l’entrada al Mercat únic organitzàrem el 2n Congrés i ara amb l’etapa intensíssima de tecnologia i aplicacions digitals on es manifesta una clara transformació de l’economia i la societat en general, el Col·legi d’Economistes de Catalunya decideix arranjar el 3r Congrés. Tres grans moments històrics i tres grans esdeveniments: tot un repte!

En aquesta ocasió, el 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya s’ha plantejat com un procés continuat, participatiu i obert a tothom amb una presentació final de conclusions el 17 de maig del 2018 a l’Auditori AXA de Barcelona. Han estat més de 200 les ponències rebudes d’experts en l’economia i l’empresa que han fet realitat la participació continuada en el Congrés i que hi han aportat un altíssim nivell de reflexió.

El lema escollit per aquesta efemèride ha estat “Cap a un model eficient i equitatiu” i és que el moment que vivim és de canvi darrera canvi, és un moment disruptiu, que ja fa uns anys el sociòleg polonès Zigmunt Bauman va batejar com a “Vida líquida”. Aquest fluir sense parar no ens ha de fer perdre en cap cas la voluntat de construir una societat eficient i equitativa.

Dins d’aquesta voluntat constructiva, voldria apuntar dos idees. La primera és que tenim robots com en Pepper que ha estat el primer ideat per acompanyar a les persones, llegir les seves emocions i respondre en relació el seu estat d’ànim, però pensem amb preocupació que els robots destruiran treball i no que probablement el que faran serà desplaçar tasques, feines i ocupacions.

I la segona idea exposada molt resumidament, tractada recentment entre d’altres per l’economista francès Thomas Piketty, és que si els rendiments del capital són més alts que el creixement econòmic d’un país les desigualtats no deixaran d’augmentar, cosa que ens interpel.la com a economistes i analistes socials que som.

Opinió a La Vanguardia: “Entorn social de l’empresa”

La Vanguardia publica una columna d’opinió sobre l’entorn social de l’empresa en la qual defenso que la transparència en les polítiques de responsabilitat social, sorgida del màrqueting, és avui una obligatorietat.

La Vanguardia 270318