Entrevista al Diari de Terrassa: “La economía catalana soporta bien choques puntuales, no reiterados”

El Diari de Terrassa publica una entrevista en què destaco que “no deixa de ser curiós que les previsions que es van fer en l’últim trimestre a Catalunya no s’han complert” i que “les perspectives per aquest any tant a nivell català com espanyol i mundial són molt bones”.

Diari de Terrassa 170318

Opinió a La Vanguardia: “Sobre taxes i tributs propis”

La Vanguardia publica una columna d’opinió en la qual comento com Catalunya lidera el nombre d’impostos i taxes propis, però la seva autonomia fiscal efectiva és molt baixa

La Vanguardia 060318

CCA = element fonamental del nou informe d’auditoria

Les CCA (“Cuestiones Clave en la Auditoria”) o els AMRA (“Aspectos más relevantes de la auditoria”), com els ha batejat l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), constitueixen l’element fonamental del nou informe d’auditoria i tenen per objectiu donar a entendre la situació de l’entitat auditada, tot informant dels riscos més importants als que s’enfronta el propi treball de l’auditor.

El nou informe d’Auditoria, que s’aplicarà  als estats comptables tancats durant l’exercici  de 2017 , haurà de ser més explicatiu i transparent alhora de respectar també l’obligada independència professional de l’auditor. Diríem que el contingut de l’informe variarà substancialment perquè, en essència, tracta d’explicar més detalladament els conceptes que els usuaris poden no entendre i, també, incloure la responsabilitat dels administradors i dels auditors.

A més del contingut, l’estructura del nou informe d’auditoria també es veu modificat tot ordenant-se de diferent manera. En concret, primer trobarem l’opinió de l’auditor, en segon lloc el fonament de l’opinió, després les mencionades CCA o AMRA i, per acabar, tindrem l’epígraf de responsabilitat.

Tots els canvis introduïts tenen com a repte evitar situacions deficitàries en el coneixement de la situació real d’una empresa; casos com Abengoa o Pescanova, per citar dos exemples, no haurien de repetir-se.