Archivo de categoría: Tots

Tots els articles

Conclusions del 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya: “Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona a tota màquina divulgativa”

Començo aquest post subratllant que l’organització del 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya des del Col·legi d’Economistes ha estat una gran experiència professional, motivada per dos factors principalment: la gran resposta de participació rebuda i l’alt nivell de coneixement econòmic divulgat. Han estat més de 200 ponències presentades per experts en l’àmbit de l’economia i l’empresa i més de 20 esdeveniments desenvolupats a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que han fet possible la difusió de continguts molt qualitatius en el terreny de la macro i la microeconomia.

Una primera conclusió ha destacar del 3r Congrés ha estat que, en un marc d incertesa com l’actual, s’ha d’estar atents per poder aprofitar les oportunitats que se’ns ofereixen.

En segon lloc i en relació a les potencialitats econòmiques de Catalunya, l’economia ha de ser competitiva i sostenible social i ambientalment. A més, hi ha la necessitat d’avançar en models de relacions laborals basades en la flexi seguretat i fer que la internacionalització segueixi jugant un paper clau en l’economia catalana. D’altra banda, cal construir un model basat en el valor afegit i impulsar polítiques de demanda que afavoreixin la recerca i la innovació sense deixar de complir els objectius de dèficit europeus.

Les conclusions del 3r Congrés també han recalcat que s’ha de fer compatible el creixement sostenible amb l’estat del benestar i que Catalunya necessitarà capacitat de govern i financera per fer-ho possible. Pel que fa a la robòtica, l’internet de les coses, les xarxes socials o les plataformes col·laboratives es configuren com la base tecnològica interconnectada d’una quarta revolució industrial que requerirà repensar el model empresarial i econòmic català, el qual presenta de tota manera unes bones bases per aprofitar aquesta revolució.

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya o una reflexió profunda sobre el moment disruptiu que vivim

Va ser durant la transició espanyola quan vàrem celebrar el 1r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya, després amb l’entrada al Mercat únic organitzàrem el 2n Congrés i ara amb l’etapa intensíssima de tecnologia i aplicacions digitals on es manifesta una clara transformació de l’economia i la societat en general, el Col·legi d’Economistes de Catalunya decideix arranjar el 3r Congrés. Tres grans moments històrics i tres grans esdeveniments: tot un repte!

En aquesta ocasió, el 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya s’ha plantejat com un procés continuat, participatiu i obert a tothom amb una presentació final de conclusions el 17 de maig del 2018 a l’Auditori AXA de Barcelona. Han estat més de 200 les ponències rebudes d’experts en l’economia i l’empresa que han fet realitat la participació continuada en el Congrés i que hi han aportat un altíssim nivell de reflexió.

El lema escollit per aquesta efemèride ha estat “Cap a un model eficient i equitatiu” i és que el moment que vivim és de canvi darrera canvi, és un moment disruptiu, que ja fa uns anys el sociòleg polonès Zigmunt Bauman va batejar com a “Vida líquida”. Aquest fluir sense parar no ens ha de fer perdre en cap cas la voluntat de construir una societat eficient i equitativa.

Dins d’aquesta voluntat constructiva, voldria apuntar dos idees. La primera és que tenim robots com en Pepper que ha estat el primer ideat per acompanyar a les persones, llegir les seves emocions i respondre en relació el seu estat d’ànim, però pensem amb preocupació que els robots destruiran treball i no que probablement el que faran serà desplaçar tasques, feines i ocupacions.

I la segona idea exposada molt resumidament, tractada recentment entre d’altres per l’economista francès Thomas Piketty, és que si els rendiments del capital són més alts que el creixement econòmic d’un país les desigualtats no deixaran d’augmentar, cosa que ens interpel.la com a economistes i analistes socials que som.

CCA = element fonamental del nou informe d’auditoria

Les CCA (“Cuestiones Clave en la Auditoria”) o els AMRA (“Aspectos más relevantes de la auditoria”), com els ha batejat l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), constitueixen l’element fonamental del nou informe d’auditoria i tenen per objectiu donar a entendre la situació de l’entitat auditada, tot informant dels riscos més importants als que s’enfronta el propi treball de l’auditor.

El nou informe d’Auditoria, que s’aplicarà  als estats comptables tancats durant l’exercici  de 2017 , haurà de ser més explicatiu i transparent alhora de respectar també l’obligada independència professional de l’auditor. Diríem que el contingut de l’informe variarà substancialment perquè, en essència, tracta d’explicar més detalladament els conceptes que els usuaris poden no entendre i, també, incloure la responsabilitat dels administradors i dels auditors.

A més del contingut, l’estructura del nou informe d’auditoria també es veu modificat tot ordenant-se de diferent manera. En concret, primer trobarem l’opinió de l’auditor, en segon lloc el fonament de l’opinió, després les mencionades CCA o AMRA i, per acabar, tindrem l’epígraf de responsabilitat.

Tots els canvis introduïts tenen com a repte evitar situacions deficitàries en el coneixement de la situació real d’una empresa; casos com Abengoa o Pescanova, per citar dos exemples, no haurien de repetir-se.