Entrevista a Ràdio Sabadell sobre les perspectives econòmiques per al 2018

El programa ‘Al Matí’ de Ràdio Sabadell m’entrevista per comentar la situació econòmica de Catalunya i les previsions econòmiques de cara al 2018.

Opinió a La Vanguardia: “Catalunya, a l’ull de l’huracà”

La Vanguardia publica un article sobre les perspectives econòmiques per a Catalunya de cara al 2018 en què aporto la meva valoració.

La Vanguardia 031217

Regular l’economia col·laborativa, un gran repte

Compartir i intercanviar bens i serveis a través d’Internet tot fent ús de webs i plataformes digitals que permeten aquesta activitat, això és l’economia col·laborativa o consum col·laboratiu que es contraposa amb la idea de propietat que durant tants anys ha estat vigent entre nosaltres i que evidentment encara ho està però canviant cada dia que passa.

Allotjaments compartits, car sharing i crowdfunding només són alguns dels nous conceptes de l’economia col·laborativa, economia que comporta un gran potencial valorat segons les previsions d’algunes consultores en 335.000 milions de dòlars al 2025.

Dit tot això, el gran repte de l’economia col·laborativa és la seva regulació en els àmbits fiscal, laboral i administratiu en general tot destacant la distinció entre les grans empreses i aquells que es mouen en una col·laboració real entre usuaris de béns i serveis. En aquest sentit i a tall d’exemple, un particular que col·labori amb la plataforma digital Airbnb posant en lloguer una habitació, si ho fa de forma recurrent estaria subjecte a l’Impost d’Activitats Econòmiques i també a l’IVA. I en funció de si actua com a persona física o com a societat, caldria tributar en l’IRPF o bé en societats. Aquest cas ens il·lustra de la complexitat de la regulació però la bona notícia és que la Comissió Europea ha elaborat l’Agenda Europea per l’Economia Col·laborativa on ja s’estableixen unes recomanacions no vinculants en matèria fiscal-tributària a fi i efecte de disposar d’un marc homogeni a la UE.